učební osnovy

Rozbalte si informace5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

5.1.1. Český jazyk a literatura

5.1.2. Anglický jazyk

5.1.3. Německý jazyk

5.1.4. Ruský jazyk

5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2 Matematika

5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.3 Informatika

5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4 Prvouka

5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.5.1. Dějepis

5.5.2. Občanská výchova

5.6. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.6.1. Fyzika

5.6.2. Chemie

5.6.3. Přírodopis

5.6.4. Zeměpis

5.7. UMĚNÍ A KULTURA

5.7.1. Hudební výchova

5.7.2. Výtvarná výchova

5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8.1. Rodinná výchova

5.8.2. Tělesná výchova

5.9. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

5.9.1. Pracovní činnosti