Zájmové kroužky

Rozbalte si informaceNABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

1. Keramický – 2. ročník pondělí: 1300 – 1400 hod. p. Tůmová

2. Keramický– 3. - 4. ročník středa: 1315 – 1415 hod. p. Tůmová

3. Vaření – 1. – 2. ročník úterý: 1315 – 1415 hod. p. Tůmová, p. Kurz

(bude vybíráno 200 Kč za žáka a pololetí na nákup surovin)

4. Vaření – 3. – 4. ročník čtvrtek: 1315 – 1415 hod. p. Tůmová, p. Kurz

(bude vybíráno 200 Kč za žáka a pololetí na nákup surovin)

5. „Divadýlko“ – družina středa: 1300 – 1400 hod. p. Tesařová Rybová

(hraní pohádek, scének apod.)

6. Sportovní – 1. – 5. ročník středa: 1515 – 1600 hod. p. Tesařová Rybová

Zájmový kroužek bude otevřen pouze v případě dostatečného zájmu žáků školy!

Činnost kroužků zahájena od 1. 10. 2018