Sdělení

Rozbalte si informace
31.10
2017

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

V pátek 3. 11. 2017 od 14.00 hodin jsme pro děti připravili v tělocvičně naší školy „ Halloweenskou párty“ – odpoledne plné her, soutěže, disko v maskách. Děti je možné vyzvednout po 15.40 hod. Přečíst celé03.10
2017

Den plný prevence - info pro rodiče

Oblastní spolek ČČK připravil pro žáky 2. až 5. ročníku naší školy na čtvrtek 5. října Den plný prevence. Akce se bude konat za příznivého počasí v městském parku, v případě deště v prostorách školy. Děti  by měly mít vhodné sportovní oblečení, dále svačinu a pití. Vzhledem k tomu, že je akce plánována na celé dopoledne, od 8.30 do 12 hodin, odejdou žáci po skončení  do školní jídelny a pak domů (poslední vyuč. hodiny ve 3. - 5. ročníku odpadají), event. kdo navštěvuje školní družinu, půjde do ŠD.  Na akci se podílí OS ČČK Český Krumlov, Hasičský záchranný sbor, Ekocentrum Šípek a Lesy České republiky, s. p.. Projekt zejména finančně podpořilo Ministerstvo obrany České republiky a Město Český Krumlov.  Přečíst celé


21.09
2017

Nová hesla do Bakalářů

Vzhledem k množícím se problémům s přihlašováním do systému Bakaláři byly u všech žáků vygenerovány nové přístupové údaje. Jejich distribuci rodičům zajistí třídní učitelé. Přečíst celé03.09
2017

Školní družina

Vzhledem k tomu, že kapacita  školní družiny je omezena (max. 60 dětí), budou přednostně přijati žáci 1. a 2. ročníku. V případě zájmu rodičů těchto žáků o ŠD musí tito svou ratolest přihlásit nejpozději do 15. září. Teprve po tomto datu, nebude-li kapacita naplněna,  může být vyhověno žákům vyšších ročníků dle pořadí přihlášení. Platba činí stále Kč 100,-/měsíc, probíhá 2x ročně a to vždy dopředu. Pokud zák. zástupce žáka během školního roku odhlásí, bude mu adekvátní částka vrácena.  Bližší informace podá p. vychovatelka Květa Matoušková. Přečíst celé


<< předchozí 1 2 následující >>