Školní program - pokladna

Rozbalte si informaceVážení rodiče,

také naše škola bude přecházet na systém bezhotovostních plateb, který ve výsledku zjednoduší situaci škole i vám.

  • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro Vv, atd. platby kroužků, družiny....). 
  • Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a škola strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy. 
  • Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak velmi přesnou kontrolu o pohybu financí (zda dítě na akci bylo, kolik akce stála, kolik peněz mu na podúčtu ještě zbývá, atd...)
  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně. 
  • Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

V tomto okamžiku jsou do systému zavedena data zaměstnanců školy a žáků, dalším krokem je registrace zákonných zástupců, návod níže, následuje schválení registrace třídními učiteli a po schválení je umožněn rodičům vstup do programu.

Posledním krokem pak bude první zálohová platba od zákonných zástupců (o výši platby vás budou informovat třídní učitelé).

Návod pro rodiče na registraci

údaj potřebný pro registraci: ID školy 000583731

Po vyplnění registračního formuláře a odeslání dat vám přijde ještě email s odkazem, který je třeba potvrdit k dokončení registrace (z dosavadních zkušeností - občas skončí ve spamu) - pokud tak neučiníte do 24 hodin od obdržení tohoto emailu, vaše data se automaticky smažou a bude třeba registrační formulář vyplňovat znova :(

PLATBY – doplnění online pokladny finančními prostředky

  • Platby se provádí na účet: 291810969/0300 (ČSOB)
  • Variabilní symbol pro platbu: tel. číslo rodiče, zadané při registraci
  • Specifický symbol pro platbu: 00583731
  • Do poznámky pro platbu uveďte: jméno žáka a třídu