Školní program - pokladna

Rozbalte si informaceVážení rodiče,

také naše škola přešla na systém bezhotovostních plateb, který ve výsledku zjednoduší situaci škole i vám.

PLATBY – doplnění online pokladny finančními prostředky

  • Platby se provádí na účet: 291810969/0300 (ČSOB)
  • Variabilní symbol pro platbu: nejčastěji tel. číslo rodiče, zadané při registraci, ve vyjimečných případech s drobnou odlišností (pro jistotu zkontrolujte v systému)
  • Specifický symbol pro platbu: 00583731
  • Do poznámky pro platbu uveďte: jméno žáka a třídu, případně rozdělení celkové částky, pokud je určena pro více dětí

  přihlášení do systému

  • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro Vv, atd. platby kroužků, družiny....). 
  • Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a škola strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy. 
  • Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak velmi přesnou kontrolu o pohybu financí (zda dítě na akci bylo, kolik akce stála, kolik peněz mu na podúčtu ještě zbývá, atd...)
  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně. 
  • Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Návod pro rodiče na registraci

údaj potřebný pro registraci: ID školy 000583731