Přijímací řízení

Rozbalte si informaceZákladní informace o procesu přijímání na střední školy pro školní rok 2019 - 2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání
16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:
1. termín: 13. května 2020
2. termín: 14. května 2020

Informace k přijímacímu řízení v roce 2019/2020 v plném znění zveřejněném MŠMT zde . V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Michaelu Vosátkovou.