8.B

Rozbalte si informace


22.11
2022

Exkurze do ČOV v Českém Krumlově

Ve čtvrtek 24.11. jdeme během výuky na exkurzi do čistírny odpadních vod v Českém Krumlově. Žáci se budou učit první dvě hodiny, děvčata ještě pravděpodobně stihnou tělocvik. Vhodně se oblečte, půjdeme za každého počasí. M. Vosátková Přečíst celé16.10
2022

TĚLESNÁ VÝCHOVA 17. - 25.10.

Krásné pondělí, jak už jsme se domlouvaly, tento týden konečně zkusíme jógu...aby měla smysl, potřebujeme na ni dvě vyučovací hodiny. Proto následující tělocviky budou probíhat takto: ÚT 18.10. - normální tělák; ČT 20.10. - tělocvik 12:45 - 14:15; ÚT 25.10. - volno za čtvrtek :) Prosím, počítejte s tím. Berková Přečíst celé
29.09
2022

Ma- týdenní plán 3.-7.10.2022

opakování: mocniny a odmocniny ( uč. 1/ str.5-24 ) nově: číselné výrazy + výrazy s proměnnými ( uč.1/ str. 40-47) geometrie: opakování ze 6.+7. ročníku: úhly, osová a středová souměrnost, shodnost trojúhelníků Přečíst celé