Konzultační hodiny

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2017/18

informační schůzky 18. září 2017 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 20. listopadu 2017 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 8. ledna 2018 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 16. dubna 2018
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.