Konzultační hodiny

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2019/20

informační schůzky 16. září 2019 od 16:30 hod.
informační schůzky 11. listopadu 2019 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 13. ledna 2020 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 6. dubna 2020
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.