Konzultační hodiny

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2018/19

informační schůzky 17. září 2018 od 16 hod.
informační schůzky 12. listopadu 2018 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 7. ledna 2019 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 15. dubna 2019
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.