Ochrana osobních údajů

Rozbalte si informaceZákladní škola Český Krumlov, Linecká 43 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit") dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a zslinecka.cz údaje odstraní.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení)

Název právnické osoby (je-li pověřencem práv. osoba), IČ

J. K. advisory service s.r.o., IČ 281 10 421

Adresa sídla právnické osoby

373 84 Dubné 209

Telefonické spojení pověřence

602 208 938

Oficiální e-mail pověřence

info@advisoryservice.eu

ID datové schránky pověřence

9j3xnzs

Titul, jméno a příjmení pověřence

Jan Janeček, MBA