7.B

Rozbalte si informace08.06
2023

ČJ 12. 6.

V pondělí 12. 6. máme mluvnici. Písemný úkol máte z učebnice strana 79 cvičení 4. Začneme téma Skládání a zkracování slov. EL Přečíst celé

06.06
2023

ČJ 7. 6.

Začneme téma Slovní zásoba a její obohacování - učivo k opakování najdete v Učebně. EL Přečíst celé


02.06
2023

ČJ 5. 6.

Od tohoto týdne máme pouze hodiny mluvnice. Na pondělí si ústně připravte cvičení 2 na straně 63, cvičení 2 na straně 66, cvičení 2 na straně 67. EL Přečíst celé


25.05
2023

ČJ 30. 5.

Píšeme opakovací diktát. Dokončili jsme příslovce a začneme téma Význam slov - uč. strana 57 - 69. EL Přečíst celé


23.05
2023

ČJ 25. 5.

Písemný úkol, který můžete přinést i ve středu, je z učebnice strana 47 cvičení 1. Začali jsme probírat příslovce. Druhy se naučte a trénujte jejich určování pomocí cvičení v Učebně. EL Přečíst celé

16.05
2023

ČJ 23. 5.

Píšeme opakovací test na slovesa - hlavně na slovesný rod. Začneme příslovce - druhy a způsoby tvoření. Učivo už najdete v Učebně. EL Přečíst celé


11.05
2023

ČJ 16. 5.

Procvičujte si slovesný rod - v rodě trpném obě varianty tvoření. Z ofoceného listu si vypracujte cvičení 7a a cvičení 8. Vezměte s sebou ke kontrole do školy. EL Přečíst celé


10.05
2023

Sloh 17. 5.

Píšeme nanečisto slohovou práci - slohový útvar bude charakteristika osoby přímá a nepřímá. Načisto na dvojlist ji přepíšeme ve čtvrtek 18. 5. EL Přečíst celé

09.05
2023

ČJ 11. 5.

Písemný úkol je ze strany 42 cvičení 3a ke slovu bazalku. Projděte si učivo o slovesném rodě podle učebnice strana 42 - 43 a Učebny. EL Přečíst celé


03.05
2023

Sloh 10. 5.

Na ofocený list (případně do slohového sešitu) napiš vnitřní charakteristiku osoby na obrázku. Zkus zkombinovat charakteristiku přímou a nepřímou. EL Přečíst celé


02.05
2023

ČJ 4. 5.

Píšeme opakování na číslovky. Podle Učebny si začněte opakovat vše o slovesech. EL Přečíst celé


28.04
2023

ČJ 2. 5.

Opakujte si číslovky hlavně podle Učebny. Písemný úkol máte z učebnice strana 34 cvičení 4 - 2. část od slova Mezi..... Opakovací test budeme psát ve čtvrtek 4. 5. EL Přečíst celé


21.04
2023

ČJ 25. 4.

Píšeme opakovací test na zájmena - druhy, skloňování zájmen a pravopis. Začneme opakovat číslovky - vše najdete v Učebně. EL Přečíst celé13.04
2023

ČJ 18. 4.

Písemný úkol je z učebnice strana 29 cvičení 12. Stále si opakujte druhy zájmen - budu zkoušet cvičení 4a,b na straně 27. EL Přečíst celé

05.04
2023

ČJ 11. 4.

Písemný úkol je ze strany 25 cvičení 4, opakujte si podle Učebny přídavná jména včetně jmenných tvarů - píšeme opakovací test. EL Přečíst celé30.03
2023

ČJ 4. 4.

Písemný úkol máte z učebnice strana 23 cvičení 6. Opakujte si koncovky přídavných jmen přivlastňovacích (ovi - ovy) také pomocí Učebny. Na ofocený list dokončete cvičení 5 - stupňování příd. jmen. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 5 následující >>