7. třída

Rozbalte si informace14.11
2018

Nj 7.A

Úloha na pondělí 19.11.: Písemně dokončit cv.13/str. 10 v pracovním sešitě. IP Přečíst celé

14.11
2018

ČJ 15. 11.

Naučit se všechny druhy příslovečného určení a otázky na ně. Zkouším základní a rozvíjející větné členy. Začneme přívlastek. EL Přečíst celé


13.11
2018

Vv

Dopsat výpisky z Vincenta van Gogha, dát si sešit do pořádku, budeme pracovat s CD a skleničkami na svícen. Vybraní zájemci o rámeček - přinést 50 Kč. Přečíst celé


12.11
2018

Nj 7.A

Úloha na středu 14.11.: 1) opakovat slovíčka 1. lekce 2) naučit se číslovky 0 -10. IP Přečíst celé


08.11
2018

ČJ 13. 11.

Zítra máme místo slohu mluvnici. Na úterý 13. 11. máte písemný úkol ze strany 54 cvičení 2a. Všichni budou psát pečlivě a odůvodňovat si pravopisné jevy. Čeká nás další pravopisné cvičení - přípravou bude právě tento domácí úkol. Učte se druhy PU a otázky na ně. EL Přečíst celé


07.11
2018

Dějepis 8. 11.

Test z témat: Franská říše, Fridrich Barbarosa, Anglie a Francie. Zopakujte si hlavně poznámky v sešitě. Případně si můžete přečíst str. v učebnici 29-36 pro prohloubení znalostí. Přečíst celé

06.11
2018

ČJ 8. 11.

Budeme psát pravopisné cvičení - připravte se podle učebnice strana 54 cvičení 1. Učte se příslovečná určení a otázky na ně. EL Přečíst celé


06.11
2018

Vv

Zavést si jakýkoli malý sešit na teorii, dopsat výpisky z Gauguina, nosit na každou vyučovací hodinu Vv, nezapomínat nosit potřebné pomůcky.... abyste mohli v hodinách pracovat.-CD, sklenička apod. Přečíst celé

02.11
2018

Slohová práce

V pondělí budeme psát čtvrtletní slohovou práci - nanečisto i načisto. Slohový útvar bude vypravování s dějovým napětím. EL Přečíst celé


01.11
2018

Informace pro rodiče

V pondělí 12. 11. od 16 hodin proběhnou ve třídě informace o prospěchu a chování dětí. Čtenářský klub pro přihlášené žáky bude v pondělí 5. 11. zkrácen do 14. 10 a v pondělí 12. 11. odpadá. Důvodem je porada a klasifikační rada. Děkuji za pochopení. EL Přečíst celé
25.10
2018

ČJ 1. 11.

Na mluvnici máte písemný úkol strana 54 cvičení 1. Opakujte si předmět - strana 101, začínáme příslovečné určení. EL Přečíst celé22.10
2018

Nj 7.A

Úloha na středu 24.10.: Doučte se slovíčka str. 16 a 17 a zopakujte základy přepisu str. 19 (event. str. 134 a 135). IP Přečíst celé


19.10
2018

Sloh 26. 10.

Do slohových sešitú napište vyvrcholení a dokončení příběhu uč. strana 152 cvičení 5 od bodu 8 Potopa v táboře. Nezapomeňte na název příběhu a užití všech typů přímé řeči. EL Přečíst celé

19.10
2018

Upozornění

V pátek 26. 10. bude od 12. 45 hodin třídnická hodina. V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. mají děti podzimní prázdniny. Ve škole se sejdeme ve středu 31. 10. Informace o prospěchu a chování žáků proběhnou v pondělí 12. 11. od 16 hodin ve třídě. Pěkný víkend. EL Přečíst celé
<< předchozí 1 2 3 následující >>