7.A

Rozbalte si informace10.06
2022

ČJ 17. 6.

V pátek dokončíme příslovce. Učivo o příslovečných spřežkách najdete v Učebně a v učebnici strana 47. Podívejte se na stupňování - uč. strana 49 a zkuste si cvičení 1 a 2 na straně 49. EL Přečíst celé

03.06
2022

ČJ 8. 6.

Ve středu píšeme závěrečný dikát - doplňovačku. Písemný domácí úkol máte ze strany 43 cvičení 2, ústně si připravte cvičení 7 ze strany 45. Začneme příslovce - uč. strana 45 - 47, učivo najdete v Učebně. EL Přečíst celé


02.06
2022

Sloh 8. 6.

Promyslete si vnější a vnitřní charakteristiku učitele - učitelky, který(á) vás zatím nejvíc ovlivnil(a). Zamyslete se nad důvody proč. EL Přečíst celé

01.06
2022

ČJ 3. 6.

Stále si opakujte a procvičujte slovesný rod. Do ŠS si napište 2 věty v trpném rodě (oba způsoby tvoření) a 1 větu v rodě činném - využijte infinitiv nabít a zvolit. Postupujte stejně jako jsme postupovali ve škole. EL Přečíst celé


27.05
2022

ČJ 1. 6.

Začali jsme slovesný rod - uč. strana 42 - 43. Učivo a procvičení máte v Učebně. EL Přečíst celé

25.05
2022

ČJ 27. 5.

Písemný úkol máte z učebnice strana 42 cvičení 3a - 1. část ke slovu bazalku. Opakujte si pomocí Učebny učivo ke slovesům a zkuste si připojený test. Začneme slovesný rod. EL Přečíst celé


23.05
2022

23052022

V pondělí 23.5.2022 bude zkrácena TV jen do 13:45 hod kvůli pedagogické poradě. Přečíst celé

20.05
2022

ČJ 25. 5.

Budeme psát opakovací test na zájmena a číslovky. Připravte se podle ŠS a Učebny. Začneme opakovat slovesa, učivo k opakování najdete v Učebně. EL Přečíst celé


18.05
2022

ČJ 20. 5.

Písemný úkol máte z učebnice strana 34 cvičení 4 - 1. část ke slovu neobejdeme. Druhou část cvičení si připravte ústně. Zopakujte si podle Učebny druhy číslovek a psaní tečky za číslovkami řadovými. Zkuste si připojený test na číslovky v Učebně. Promyslete si cvičení 3 na straně 34. EL Přečíst celé

13.05
2022

ČJ 18. 5.

Opakujte si podle Učebny druhy číslovek, ústně si připravte cvičení 2 na straně 34. V Učebně máte cvičení na procvičení druhů číslovek a skloňování číslovek dva, oba. EL Přečíst celé


06.05
2022

ČJ 11.5.

Ve středu budeme psát diktát. Začneme číslovky. V Učebně najdete učivo a cvičení k procvičení. EL Přečíst celé

29.04
2022

ČJ 6. 5.

Na pátek 6. 5. máte písemný úkol do domácího sešitu z učebnice strana 29 cvičení 12. Začneme opakovat číslovky - učivo najdete v Učebně. EL Přečíst celé


28.04
2022

Slohová práce

Příští týden píšeme ve středu a ve čtvrtek slohovou práci na téma Mé oblíbené místo - slohový útvar Líčení. Můžete si přinést fotografie místa v mobilu. EL Přečíst celé


22.04
2022

ČJ 27. 4.

Písemný úkol je ze strany 28 cvičení 10 - skloňování zájmena já najdete v Učebně. EL Přečíst celé

13.04
2022

ČJ 20. 4.

Ve středu po Velikonocích píšeme diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen. Pokračujte v opakování druhů zájmen, naučte se jednotlivé řady. Najdete je v Učebně. Vyzkoušejte si ústně cvičení 4a, 4b v učebnici strana 27. Hezké Velikonoce. EL Přečíst celé


08.04
2022

ČJ 13. 4.

Písemný domácí úkol máte z učebnice strana 25 cvičení 3. Ve středu píšeme opakovací test na přídavná jména. Začneme zájmena. Učivo najdete už teď v Učebně. EL Přečíst celé

01.04
2022

ČJ 6. 4.

Písemný domácí úkol je ze strany 23 cvičení 6 - vyberte si první nebo druhou polovinu. Pište pečlivě, bez chyb. EL Přečíst celé


25.03
2022

ČJ 30. 3.

Písemný úkol je ze strany 23 cvičení 7a. Naučte se druhy a třídění přídavných jmen z Učebny a opakujte si psaní koncovek příd. jmen. Cvičení jsou v Učebně. Z ofoceného listu dodělejte cvičení 1a,b. EL Přečíst celé


18.03
2022

ČJ 23. 3.

Budeme psát další pravopis na koncovky podst. jmen. Z ofoceného listu si doma dodělejte cvičení na velká písmena - cvičení 3b od 4. věty a celé cvičení 4a. Začneme opakovat přídavná jména - učivo najdete v Učebně. EL Přečíst celé

11.03
2022

ČJ 16. 3.

Písemný domácí úkol máte z ofoceného listu strana 19 cvičení 3. Budeme psát opakování na skloňování párových částí těla a na koncovky podst. jmen. Procvičujte si psaní velkých písmen. Pročtěte si tabulky v učebnici na straně 19 - 21 a cvičte si pomocí Učebny a cvičeních v učebnici strana 19 - 21. EL Přečíst celé


09.03
2022

ČJ 11. 3.

Začneme velká písmena - procvičujte si podle Učebny. Učivo najdete přehledně v tabulkách v učebnici strana 19 - 21. EL Přečíst celé

25.02
2022

ČJ 9. 3.

V pondělí 7. 3. máme Dílnu čtení. Ve středu 9. 3. začneme párové části lidského těla. Podívejte se na skloňování do Učebny a do učebnice na stranu 16 - 17. Promyslete si cvičení 2a,b na straně 17. EL Přečíst celé


23.02
2022

ČJ 24. 2.

Zítra máme mluvnici. Budeme psát rychlý a lehký testík na podstatná jména konkrétní a abstraktní, na podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Připravujte se podle cvičení v Učebně. Začneme skloňování vlastních jmen - uč. strana 11. EL Přečíst celé


16.02
2022

ČJ 18. 2.

Do ŠS si dodělejte cvičení 2b ze strany 8. Písemný úkol je ze strany 10 cvičení 7a - 2. část (od slova Na nebi...). EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>