Zápis do 1. třídy

Rozbalte si informaceZápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 proběhne v pátek 13. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu se musí dostavit i ti, kteří měli v minulém roce odklad povinné školní docházky.

Žádosti o odklad povinné školní docházky (včetně povinných příloh tj. doporučení) na školní rok 2018/2019 je nutné doručit na adresu školy nejpozději do 30. dubna 2018.