Zápis do 1. třídy

Rozbalte si informaceRozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43:

Seznam přijatých

Vážení rodiče,

ve středu 18. 3. 2020 vydalo MŠMT ČR opatření ke změně  organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády.

Formální část:

Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2020 do první třídy, musí doručit od 1. 4. do 10. 4. 2020 nejpozději do 17.00 hod. níže uvedenou dokumentaci do základní školy (v ojedinělých případech je možné dokumentaci dodat do 30. 4. 2020).

Požadovaná dokumentace:

 1. vyplněná a podepsaná přihláška
 2. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce) *
 3. pokud použijete formuláře ze stránek naší školy, připojte i Souhlas se zpracováním osobních údajů.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně použijte formuláře naší školy zveřejněné na konci této stránky, popř. lze využít univerzální materiály, které vám byly (budou) doručeny poštou.

 Možné způsoby předání požadované dokumentace do ZŠ Linecká:

  1. doporučeným dopisem
  2. osobně - vhozením obálky do poštovní schránky
  3. datovou schránkou
  4. e-mailem s elektronickým podpisem

 Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla

 1. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce,
 2. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.

Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2020 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vylepeny na veřejně přístupném místě školy - hlavní dveře.

 Kontaktní údaje školy:

ZŠ Český Krumlov, Linecká 43

ředitel:           Mgr. Roman Kurz

mail:         kurz@zslinecka.cz    skola@zslinecka.cz

telefon:     +420 380 309 337, +420 737 034 280 (ředitel)

               nebo +420 380 309 331 (zástupce)

datová schránka:           kc9n799

adresa:               Linecká 43,
                           381 01 Český Krumlov

Web:                   www.zslinecka.cz

 * Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců, než nastoupí do školy.