4. třída

Rozbalte si informace20.03
2019

AJ

Procvičili jsme dopravní prostředky - by car.... Nacvičit rozhovory SB str.35. Vom. Přečíst celé


19.03
2019

AJ

Umět číst a překládat SB 34-35. Dokončit WB 42/3. Vom. Přečíst celé


13.03
2019

AJ

Vypracovali jsme WB 41/1. Neustále opakovat pročítání článků z SB a jejich porozumění. Vom. Přečíst celé

12.03
2019

AJ

Vypracovali jsme SB 33/ celá stránka a WB 40/2. Osmisměrku na pracovním listu mají nalepenou v sešitu. Vom. Přečíst celé


08.03
2019

AJ

Vypracovali jsme WB 40/1. vysvětlili jsme si vazbu "there are/ there aren´t ", procvičili část SB 33/obrázek. Vom. Přečíst celé


05.03
2019

AJ

Vysvětlili jsme si vazbu "there is", "there isn´t ". Je třeba procvičovat čtení a porozumění textu kdekoli v učebnici. Vom Přečíst celé


01.03
2019

AJ

Máme napsaná a nalepená slovíčka /bike, boat…/ - naučit. Seznámili jsme se s článkem SB str 32- umět číst a překládat. Přečíst celé22.02
2019

AJ

Rozpracovali jsme WB 39 - za dú dokončit doma, příští hodinu shrneme hodnocení. Přečíst celé


19.02
2019

AJ

Umět číst a překládat SB str. 30/ Colin. Vypracovali jsme WB 36 a WB 38/1,2. Vom. Přečíst celé


15.02
2019

AJ

Seznámili se s článkem SB str. 30/ Colin, str. 29-ZOO-procvičovat stále konverzaci + předložky. Přečíst celé


13.02
2019

AJ

Vypracovali jsme WB 33/1, 33/2. Připomínám, že povinností každého žáka je kromě domácí přípravy i nosit všechny pomůcky na vyučování. Vom. Přečíst celé

12.02
2019

AJ

Vypracovali jsme WB 32/2, pracovali jsme na pracovním listu Food and drink pouze cvičení 33.- kdo nestihl s námi opravit - opraví doma, vloží do sešitu a nezapomene přinést na příští hodinu. Vom. Přečíst celé


29.01
2019

AJ

Za dú dopsat a dokreslit zvířata do ZOO. Procvičit tvoření vět SB str. 26/ dole. Vom Přečíst celé


25.01
2019

AJ

SB 26/ chant - číst a porozumět. WB 31/3- je vypracováno. Začali tvořit na papíru svou vlastní ZOO/ nechat přiložený papír v ŠS - budeme v tom pokračovat příští hodinu/ Přečíst celé


23.01
2019

AJ

SB str. 25-odpovídat ústně na dané otázky. Vypracovali jsme WB 30/2. Vom. Přečíst celé

22.01
2019

AJ

Napsali jsme a nalepili nová slovíčka /goat, grey…/ - naučit se je. Naučit se číst a překládat SB str. 25. Vypracovali jsme WB 30/1. Vom. Přečíst celé


18.01
2019

AJ

Napsali jsme nová slovíčka /penguin, pig….. / - naučit se je. Procvičili jsme článek - umět číst a překládat SB 24. Vom Přečíst celé


<< předchozí 1 2 následující >>