6.B

Rozbalte si informace


14.06
2022

ČJ 16. 6.

Píšeme závěrečný diktát - doplňovačku hlavně na shodu přísudku a podmětu. Procvičujte pomocí Učebny. Z ofoceného listu si doplňte cvičení 8 a přineste ho s sebou do školy. EL Přečíst celé

10.06
2022

14. 6.

Stále si procvičujte shodu - zkuste si připojený diktát v Učebně. Závěrečný diktát budeme psát ve čtvrtek 16. 6. EL Přečíst celé


09.06
2022

ČJ 10. 6.

Udělejte si samostatně na ofoceném listu cvičení 4 a,b ze strany 50. List vezměte s sebou do školy. EL Přečíst celé

07.06
2022

ČJ 9. 6.

Do ŠS si přepište tabulku o shodě Př s několikanásobným podmětem - uč. strana 117 a promyslete si cvičení 1 na straně 117. Shodu i procvičujte pomocí cvičení v Učebně. EL Přečíst celé


03.06
2022

ČJ 7. 6.

Do ŠS si opište tabulku z učebnice strana 115 a opakujte si pravidlo o shodě přísudku a podmětu. Domácí úkol máte z učebnice strana 115 cvičení 2 (stačí jen ze strany 115). Nezapomeňte převádět slovesa do minulého času. K procvičení shody využijte také cvičení v Učebně. EL Přečíst celé


01.06
2022

Sloh 8. 6.

Do slohového sešitu napište klíčová slova a stručné výpisky z učebnice strana 163 - 164. Vyberte si jednu ze tří možností - Brambory, Čmeláci, Laos. EL Přečíst celé

31.05
2022

ČJ 3. 6.

Pomocí Učebny si opakujte učivo o podmětu a přísudku a zkuste si obě připojená cvičení. EL Přečíst celé


27.05
2022

ČJ 31. 5.

Opakujte si slovesa - test najdete v Učebně. Začneme opakovat základní větné členy - podmět a přísudek. Učivo už máte v Učebně a najdete ho v učebnici strana 112 - 115. EL Přečíst celé

20.05
2022

ČJ 24. 5.

Budeme psát opakovací test na zájmena a číslovky. Opakujte si podle sešitu a Učebny. Začneme opakovat slovesné kategorie - učivo najdete také v Učebně a v učebnici strana 107 - 108. EL Přečíst celé


17.05
2022

ČJ 19. 5.

Píšeme rychlotest na druhy číslovek. Do ŠS si dopište skloňování složených číslovek, které jsme začali dneska. Učivo najdete v Učebně. EL Přečíst celé


13.05
2022

ČJ 17. 5.

Písemný úkol máte z učebnice strana 102 cvičení 5 - vyberte si libovolnou polovinu cvičení. Opakujte si druhy číslovek - budu je zkoušet. V Učebně najdete cvičení na druhy číslovek a na skloňování číslovek dva, oba. EL Přečíst celé

12.05
2022

ČJ 13. 5.

Na zítra si procvičujte druhy číslovek podle cvičení v Učebně. Začneme skloňování číslovek základních. EL Přečíst celé03.05
2022

ČJ 6. 5.

Písemný úkol je z učebnice strana 93 cvičení 4a. Probrali jsme skloňování zájmena ten náš, ten váš - uč. strana 93 - 94. EL Přečíst celé

29.04
2022

ČJ 3. 5.

V úterý budeme psát rychlotest na druhy zájmen. Probrali jsme skloňování zájmena já a ty. Nemocní si zapíší jejich skloňování do ŠS. Najdete je v Učebně či v uč. strana 91. Do ŠS si udělejte celé cvičení 2 na straně 92, které jsme začali ve škole. EL Přečíst celé


26.04
2022

ČJ 29. 4.

Připravte si ústně cvičení 12 a 13 z učebnice strana 90. Stále opakujeme druhy zájmen, začneme skloňování zájmena já - uč. strana 91. EL Přečíst celé


12.04
2022

ČJ 19. 4.

Hned po Velikonocích budeme psát diktát na koncovky přídavných jmen. Pomocí Učebny a učebnice strana 85 - 89 se postupně naučte všechny druhy zájmen a řady zájmen, které k nim patří. EL Přečíst celé


08.04
2022

ČJ 12. 4.

Budeme psát opakovací test na přídavná jména. Procvičujte si podle Učebny a učebnice. Začneme druhy zájmen. EL Přečíst celé

05.04
2022

ČJ 8. 4.

Procvičujte stupňování. Ústně si připravte cvičení ze strany 82 cvičení 5b. Písemný úkol máte z učebnice ze strany 83 - 84 cvičení 12a. EL Přečíst celé


01.04
2022

ČJ 5. 4.

Probrali jsme stupňování přídavných jmen - uč. strana 81 + učivo najdete v Učebně. Pročtěte si hlavně psaní obtížnějších tvarů a zkuste si procvičovat pomocí Učebny. EL Přečíst celé

25.03
2022

ČJ 29. 3.

Písemný úkol máte z učebnice strana 78 cvičení 4b. Koncovky přídavných jmen a podstatných jmen si procvičujte v Učebně - ovi - ovy. EL Přečíst celé


22.03
2022

ČJ 25. 3.

Stále si procvičujte skloňování přídavných jmen přivlastňovacích a zkuste si procvičovat koncovky -ovi/-ovy v Učebně. EL Přečíst celé


18.03
2022

ČJ 22. 3.

Do školního sešitu si opište tabulku na straně 78 - důležitá pravidla k pravopisu přídavných jmen. Zkuste si ústně cvičení 2 a 3 ze strany 78. EL Přečíst celé

15.03
2022

ČJ 18. 3.

Na ofoceném papíře si dodělejte cvičení 2 a 3. Vyplněný list přineste s sebou do školy. Začneme přídavná jména přivlastňovací - uč. strana 76 - 77. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>