9. třída

Rozbalte si informace
23.05
2022

LV 26. 5.

Ve čtvrtek budu vybírat k ohodnocení zpracovaný pracovní list k textu Farma zvířat. EL Přečíst celé


18.05
2022

Sloh - rozhovor

Promyslete si, kterou osobnost z české minulosti jakéhokoli zaměření a oboru byste rádi pozvali na večeři a na co byste se jí rádi zeptali, kdyby ta možnost byla. EL Přečíst celé

13.05
2022

ČJ 17. 5.

V úterý píšeme opakovací test na přídavná jména. Opakujte si druhy a řady zájmen. Učivo najdete v Učebně. EL Přečíst celé


10.05
2022

ČJ 13. 5.

Na pátek si připravte ke zkoušení cvičení 5 na straně 54. Opakujte si zájmena z Učebny. Test na přídavná jména budeme psát v úterý 17. 5. EL Přečíst celé

26.04
2022

ČJ 29. 4.

Opakujte si a procvičujte si přídavná jména pomocí Učebny. Diktát na velká písmena budeme psát v úterý 3. 5. EL Přečíst celé


22.04
2022

ČJ 26. 4.

Opakujte si velká písmena. Písemný úkol je z učebnice strana 50 cvičení 2 a- f podle vašeho výběru jedno cvičení. EL Přečíst celé


08.04
2022

ČJ 12. 4.

Pročtěte si v učebnici na straně 47 - 49 přehled o psaní velkých písmen a procvičujte si pomocí Učebny. EL Přečíst celé

01.04
2022

ČJ 5. 4.

Začínáme opakovat podst. jména - učivo k opakování najdete v Učebně. Písemný domácí úkol do domácího sešitu je z učebnice strana 41 cvičení 4a. Ústně si připravte cvičení 5a a 5b ze strany 41. EL Přečíst celé


29.03
2022

ČJ 1. 4.

V pátek píšeme opakování na slovesa (kategorie, slovesný rod, slovesný vid, třídy a vzory). EL Přečíst celé

25.03
2022

ČJ 29. 3.

Naučte si všechny slovesné třídy a vzory nazpaměť. Ústně si připravte cvičení 1a,b ze strany 63 a zkuste si test v Učebně. EL Přečíst celé


24.03
2022

ČJ 25. 3.

Z ofoceného listu si udělejte zadaná cvičení na slovesný vid. Procvičujte si i pomocí Učebny. Ze slovesných tříd se naučte koncovky všech 5 tříd a naučte se vzory 1. slovesné třídy. EL Přečíst celé

22.03
2022

ČJ 24. 3.

Trénujte určování slovesného vidu - cvičení najdete v Učebně. Do ŠS si udělejte přehled slovesných tříd a vzorů - učebnice strana 62 - 63. Přehled najdete také v Učebně a zkuste si určování třídy a vzoru podle testu v Učebně. EL Přečíst celé


18.03
2022

ČJ 22. 3.

Do školního sešitu si opište slovesné třídy a vzory + tabulku v učebnici strana 62 - 63. Opakujte si slovesný vid v Učebně a zkuste si test na slovesa 9. třída. Vysvětlíme si vidové dvojice. EL Přečíst celé


15.03
2022

ČJ 18. 3.

Ve čtvrtek 17. 3. máme LV. Na mluvnici v pátek 18. 3. si zopakujte slovesný rod - bude testík. Začneme slovesný vid - učivo máte v Učebně. EL Přečíst celé

08.03
2022

ČJ 11. 3.

Píšeme pravopisné cvičení - příprava podle ofoceného listu. Naučte se slovesné kmeny a tvary z nich tvořené - uč. strana 60 - 61. Promyslete si cvičení na straně 61 a 62. Opakujte si slovesa podle Učebny. EL Přečíst celé


25.02
2022

ČJ 8. 3.

V úterý 8. 3. začínáme slovesa - v Učebně máte učivo k zopakování a testy na procvičení. EL Přečíst celé


22.02
2022

Slohová práce

Ti, kteří dnes nepsali slohovou práci, si ji připraví podle zvoleného tématu nanečisto tak, aby ji hned po příchodu mohli napsat načisto na dvojlist a odevzdat k ohodnocení. EL Přečíst celé

17.02
2022

ČJ 23. 2.

V úterý 22. 2. píšeme slohovou práci. Ve středu 23. 2. máme mluvnici. Budu zkoušet určování slovních druhů. Připravte se podle Učebny a podle učebnice strana 39 cvičení 1a,b,c, cvičení 2a,b a cvičení 4. EL Přečíst celé


11.02
2022

ČJ 15. 2.

Píšeme diktát. Písemný domácí úkol je ze strany 28 cvičení 2. Procvičujte si probrané téma význam slov pomocí cvičení v učebnici strana 28 - 35 a pomocí cvičení v Učebně. Začneme téma Tvarosloví - slovní druhy. EL Přečíst celé


09.02
2022

Slohová práce

Slohovou práci - komentář - vybrané téma budeme psát v úterý 22. 2. Shromažďujte si podklady pro zvolené téma, které si s sebou přineste do školy. EL Přečíst celé

08.02
2022

ČJ 10. 2.

Opakujte si učivo podle Učebny - význam slov. Připravte si cvičení 2 a 4 na straně 29 a cvičení 4 na straně 30. Diktát budeme psát v úterý 15. 2. EL Přečíst celé


02.02
2022

Sloh 9. 2.

Pokračujte v promýšlení ve vámi vybraném tématu komentáře a shromažďování podkladů k němu. Začneme fejeton, na termínu slohové práce ze slohového útvaru komentář se domluvíme, až budete ve škole ve větším počtu. EL Přečíst celé

01.02
2022

ČJ 8. 2.

Příští hodinu mluvnice máme v úterý 8. 2. Budeme psát pravopisné cvičení na pravopis podle stavby slova a začneme význam slov. Učivo máte v Učebně. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 následující >>