Zápis do 1.ročníku

Rozbalte si informaceZápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin, 1. patro, učebna č. 124

K zápisu vezměte:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněný formulář „Žádost o přijetí žáka“ (ke stažení na stránkách školy)
  • v případě zájmu o odklad vyplněný formulář „Žádost o odklad školní docházky“
  • (rovněž ke stažení na stránkách školy) s doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení, dodatečně se odklady vyřizují nejpozději do 30. dubna 2019