Dotazníkové šetření pro žáky a studenty města Český Krumlov

Rozbalte si informaceVážení rodiče, Český výbor pro UNICEF ve spolupráci s městem Český Krumlov mapuje názory, nápady a pocity žáků a studentů, kteří žijí či navštěvují školy v Českém Krumlově. Jsme si vědomi toho, že vidí svět svým vlastním neotřelým způsobem. Z jejich pohledu, nejen na život v našem městě, mohou pramenit zdroje inspirace, ale i konkrétní nápady a věcné návrhy, které si zaslouží být vyslyšeny.


Město Český Krumlov je jedním z prvních měst v České republice, které se rozhodlo přistoupit ke globální iniciativě UNICEF Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). Aby mohlo získat tuto certifikaci, musí projít akreditačním procesem, a dosáhnout tak všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví. Výsledky anonymního dotazníkového šetření budou nejen zveřejněny, ale bude s nimi následně dále pracováno při navrhování konkrétních opatření a aktivit v rámci akreditačního procesu.

Dotazníkové šetření bude probíhat do 4. 5. 2023, je striktně anonymní, je určeno pro všechny žáky/studenty, kteří žijí či navštěvují školy ve městě Český Krumlov.
Pro žáky 3.-5. tříd jsou nachystány dotazníky v papírové podobě, jejich distribuce mezi žáky probíhá prostřednictvím základních škol, které žáci navštěvují.
Pro žáky 6.-9. tříd jsou dotazníky nachystány v online podobě, platí pro ně tento odkaz: https://internet4.stemmark.cz/research/x2642/index.php
V případě dalších otázek se můžete obrátit na Mgr. Štěpánku Kučerovou, stepanka.kucerova@ckrumlov.cz, 724 748 406.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Alexandr Nogrády
starosta města

Dotazníkové šetření ZŠ - podepsané