ČJ 11. 3.

Rozbalte si informacePísemný úkol je ze strany 33 cvičení 6. Budeme psát pravopisné cvičení. EL