Německý jazyk 25. 3. – 27. 3.

Rozbalte si informaceČasování a využití nepravidelných sloves essen, mögen a fahren

Jejich užití v otázkách a odpovědích

Práce s listem z pátku