Německý jazyk 2. – 6. 10.

Rozbalte si informaceČtvrtý pád neurčitých členů a zájmen

Plurál nepravidelných podstatných jmen

Časování sloves a užití ve větách

Učebnice cca do strany 14 + obdobná cvičení