9. třída

Rozbalte si informace13.12
2017

Mluvnice 18. 12.

Procvičujte velká písmena - písemný úkol je ze strany 50 - 51 cvičení 2 b - f, zvolte jedno cvičení podle svého výběru a potřeb. Budeme psát pravopisné cvičení na velká písmena. Přečíst celé


12.12
2017

Test - vodstvo, půdy, biota, ochrana přírody ČR

V úterý 19. 12. si napíšeme předvánoční test. Témata: vodstvo, půdy, biota, ochrana přírody ČR. Zároveň připomínám, že máte možnost získat jedničku za správné zodpovězení všech 30 otázek ze stran 47 - 48 v učebnici (Opakování přírodních poměrů ČR). Pište (do sešitu) jen čísla otázek a rovnou odpovědi. Můžete používat jakékoliv zdroje. Zároveň si tím zopakujete i část toho, co bude v testu.  Přečíst celé


08.12
2017

LV 15. 12.

Do sešitu na LV vypracujte podrobné zamyšlení nad postavou Josefa Švejka na základě otázek: Přečíst celé


04.12
2017

Mluvnice 6. 12.

Dokončete prostudování přehledu psaní velkých písmen z učebnice strana 47 - 49. Písemný úkol je ze strany 50 cvičení 2a). Přečíst celé29.11
2017

Mikuláš

V pátek po vyučování bude krátká zkouška na Mikulášskou nadílku v tělocvičně. Přineste vše potřebné dle domluvy!! Přečíst celé
22.11
2017

Mluvnice 27. 11.

Písemný domácí úkol je z učebnice strana 41 cvičení 6. V úterý 28. 11. píšeme slohovou práci - slohové útvary. Přečíst celé13.11
2017

Školní kolo Olympiády v ČJ

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhne ve čvrtek 23. 11. od 13. 50 hod. v 9. třídě. Zúčastní se ho přihlášení žáci. S sebou si vezměte psací potřeby. Přečíst celé07.11
2017

Test zeměpis a čtvrtletní písemná práce

Ve čtvrtek 9. 11. si konečně napíšete slibovaný test ze zeměpisu. Naposledy připomínám témata - geologický vývoj, geomorfologické členění a povrch, podnebí a počasí ČR. Zároveň vás upozorňuju, že následující čtvrtek nás bude čekat čtvrtletka, která bude zaměřena na vše, co jsme prozatím v devátém ročníku v zeměpisu stihli probrat! Přečíst celé02.11
2017

Upozornění pro rodiče

Dne 9. 11. a 10. 11. se bude v ulici Linecká natáčet historický film Nabarvené ptáče. Ulice bude dočasně uzavřena v oblasti před okresním soudem. V oba dny bude umožněn příjezd a odjezd od školy ulicí Linecká od 7.30 do 8.00. Dopravu v okolí školy budou regulovat koordinátoři dopravy. Počítejte s krátkým zdržením. Více informací naleznete na hlavní stránce - nová sdělení. Přečíst celé