Německý jazyk 2. – 6. 10.

Rozbalte si informaceOpakování učiva

Téma die Familie

První a čtvrtý pád přivlastňovacích zájmen

Dokončení 2. lekce v učebnici + analogické úlohy