Plán AJ (skA) a D

Rozbalte si informace2. 10. - 6. 10. 2023


Anglický jazyk

  • Present simple - daily routine
  • Frekvenční příslovce

Dějepis

  • Sociální vrstvy v době baroka
  • Situace v rakouských zemích a v Čechách - UČ 20-21