Německý jazyk 6. 2. – 10. 2.

Rozbalte si informaceUčebnice strana 95 – 96, 98

  • Rozkazovací způsob sloves a jeho užití ve větách

Práce s texty strana 100 – doplňování, překlad, čtení po rolích