ČJ 7. 12.

Rozbalte si informaceZačali jsme významové poměry. Naučte se je vyjmenovat a začněte se učit souřadící spojky a spojovací výrazy pro poměr slučovací a stupňovací. EL