ČJ 12. 12.

Rozbalte si informaceDo ŠS napište alespoň 2 - 3 příklady vět s několikanásobným VČ v poměru slučovacím a stupňovacím. VČ určete. Stále cvičte spojky souřadící v obou poměrech. EL