ČJ 1. 2.

Rozbalte si informaceOpakujte si spojky a spojovací výrazy souřadící - ofocené listy, Učebna a učebnice strana 118 - 123. Připravte si cvičení 5 na straně 125. EL