8.A

Rozbalte si informace


20.10
2022

Slohová práce 2. 11.

Ve středu 2. 11. budeme psát slohovou práci - Charakteristika literární postavy. Osnovu práce máme ve slohovém sešitě a najdete ji také v Učebně. Ve čtvrtek 3. 11. máme mluvnici a v pátek 4. 11. Dílnu čtení. EL Přečíst celé

19.10
2022

ČJ 24. 10.

Procvičujte větné členy a druhy PU. Budeme psát rychlotest. Přehled druhů PU najdete v učebnici strana 78 a zkuste si cvičení 3 na straně 80. V Učebně najdete cvičení na předmět a druhy PU. Trénujte i koncovky přídavných jmen - v Učebně je diktát na procvičení. EL Přečíst celé


16.10
2022

TĚLESNÁ VÝCHOVA 17. - 25.10.

Krásné pondělí, jak už jsme se domlouvaly, tento týden konečně zkusíme jógu...aby měla smysl, potřebujeme na ni dvě vyučovací hodiny. Proto následující tělocviky budou probíhat takto: ÚT 18.10. - normální tělák; ČT 20.10. - tělocvik 12:45 - 14:15; ÚT 25.10. - volno za čtvrtek :) Prosím, počítejte s tím. Berková Přečíst celé


12.10
2022

ČJ 17. 10.

Písemný úkol máte z učebnice strana 25 cvičení 1a. V Učebně si opakujte přehled rozvíjejících větných členů a využijte i tabulku v učebnici na straně 75. EL Přečíst celé


10.10
2022

ČJ 12. 10.

Píšeme opakovací test na druhy přísudku. Napíšeme si také pravopisné cvičení na shodu přísudku a podmětu. EL Přečíst celé


06.10
2022

Sloh 13. 10.

Promyslete si, jakou literární postavu si vyberete k charakteristice. Je třeba znát přesný název knížky, jména autora/autorky, celé jméno vybrané postavy. Svůj výběr zapište do sešitu na sloh. EL Přečíst celé


03.10
2022

ČJ 5. 10.

Písemný úkol máte z učebnice strana 91 cvičení 8, opakujte si přísudek slovesný jednoduchý a složený + slovesa modální a fázová. Zkuste si udělat ústně cvičení 74 cvičení 4. EL Přečíst celé


29.09
2022

Ma- týdenní plán 3.-7.10.2022

opakování: mocniny a odmocniny ( uč. 1/ str.5-24 ) nově: číselné výrazy + výrazy s proměnnými ( uč.1/ str. 40-47) geometrie: opakování ze 6.+7. ročníku: úhly, osová a středová souměrnost, shodnost trojúhelníků Přečíst celé


26.09
2022

ČJ 29. 9.

Ve čtvrtek máme místo slohu mluvnici. Píšeme opakovací test na věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty. Opakujte si pomocí cvičení v Učebně. EL Přečíst celé


19.09
2022

ČJ 21. 9.

Píšeme diktát na koncovky a shodu. Opakujte si větný ekvivalent a v Učebně máte učivo k základním větným členům. EL Přečíst celé


14.09
2022

ČJ 19. 9.

Na pondělí máte písemný úkol ze strany 44 cvičení 1 - ke slovu obuvi. Na ofocené listy si dokončete převody vět a přineste si s sebou do školy. Budeme opakovat větné ekvivalenty. EL Přečíst celé09.09
2022

ČJ 12. 9.

Pomocí Učebny si opakujte učivo o větách s podmětem a větách bez podmětu. Využijte i přehled v učebnici strana 66 - 67. EL Přečíst celé

08.09
2022

ČJ 9. 9.

Na zítra se naučte dělení slovanských jazyků - uč. strana 9. Budeme psát rychlotest. EL Přečíst celé<< předchozí 1 2 3
následující
>>