8.A

Rozbalte si informace


27.03
2023

ČJ 29. 3.

Píšeme opakovací test z přídavných jmen. Písemný úkol je ze strany 28 cvičení 6 od věty Babička.... Začneme opakovat druhy zájmen - viz Učebna. EL Přečíst celé


24.03
2023

Dílna čtení 31. 3.

V pátek 31. 3. budeme mít Dílnu čtení. Doplňte si zápisy o přečtených knížkách a nezapomeňte si vzít knihu do školy s sebou. EL Přečíst celé

22.03
2023

ČJ 27. 3.

Opakujte si změny přípon a stupňování přídavných jmen. Připravte si ústně cvičení 3, 4,5 v učebnici strana 26 a procvičujte pomocí Učebny. EL Přečíst celé


15.03
2023

ČJ 20. 3.

Budeme psát opakovací test na podst. jména - uč. strana 18 - 20 + Učebna. Písemný úkol máte z učebnice strana 25 cvičení 1a nebo 1b - podle výběru. Začneme opakovat přídavná jména - učivo k opakování najdete v Učebně. EL Přečíst celé


13.03
2023

ČJ 15. 3.

Opakujte si psaní velkých písmen podle Učebny. Ústně si připravte cvičení 5a,b na straně 19. EL Přečíst celé


01.03
2023

ČJ 13. 3.

Hned v pondělí po prázdninách 13. 3. píšeme diktát na koncovky podst. jmen. Procvičujte si pomocí Učebny. Opakujte si párové části těla a připravte si ústně cvičení 6 na straně 19. EL Přečíst celé


27.02
2023

ČJ 1. 3.

Budeme psát rychlotest na slovní druhy. Opakujte si podle Učebny. Písemný úkol máte z učebnice strana 19 cvičení 3a - doplňte chybějící písmena. Opakujte si odlišnosti v čísle. Ve cvičení 3 strana 19 určete ústně pomnožná, hromadná a látková podst. jména. Učivo k opakování najdete také v Učebně. EL Přečíst celé


22.02
2023

ČJ 27. 2.

Opakujte si všechny slovní druhy - vše najdete v Učebně. Začneme opakovat odlišnosti v čísle u pods. jmen - uč. strana 18 - 19. Učivo je opět v Učebně. EL Přečíst celé08.02
2023

ČJ 13. 2.

Písemný úkol je z učebnice strana 13 cvičení 8. Opakujte si pravopis podle stavby slova podle Učebny. Začali jsme téma Slovní zásoba - uč. strana 12 (tabulka). EL Přečíst celé01.02
2023

ČJ 6. 2.

Písemný úkol je z učebnice strana 127 cvičení 7. Opakujte si souřadící spojky, budeme psát rychlotest. EL Přečíst celé


30.01
2023

ČJ 1. 2.

Opakujte si spojky a spojovací výrazy souřadící - ofocené listy, Učebna a učebnice strana 118 - 123. Připravte si cvičení 5 na straně 125. EL Přečíst celé


25.01
2023

ČJ 26. 1.

Zítra máme mluvnici. Stále si opakujte druhy Vv - píšeme v pondělí 30. 1. opakovací test. Začneme souvětí souřadné - učivo už máte v Učebně. EL Přečíst celé

23.01
2023

ČJ 25. 1.

Budu zkoušet druhy VV na cvičení 2 strana 99. Připravujte se na test, který píšeme v pondělí 30. 1., podle Učebny a souvětí, které jsou tam uvedena. Je jich 25. Ústně si připravte cvičení 8 na straně 104. EL Přečíst celé18.01
2023

ČJ 23. 1.

Písemný úkol máte z učebnice strana 99 cvičení 2. Doplňte čárky a podtrhněte větu hlavní. Opakujte stále druhy VV podle učebnice a Učebny. Na písemný test si připravte 25 souvětí, které najdete v Učebně. Budeme ho psát příští týden. EL Přečíst celé

16.01
2023

ČJ 18. 1.

Opakujte si souvětí podřadné a druhy VV. Připravte si cvičení 1 strana 98 (dokončení) a cvičení 2 strana 99. Přehled druhů VV najdete na straně 100 - 102 a v Učebně. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 následující >>