Německý jazyk 17. 10. - 21. 10.

Rozbalte si informacePlánované učivo:

Učebnice strana 16 a 17 - tvoření vět a práce se slovesy

Učebnice strana 19 - trénink výslovnosti