ČJ 8. 6.

Rozbalte si informaceVe středu píšeme závěrečný dikát - doplňovačku. Písemný domácí úkol máte ze strany 43 cvičení 2, ústně si připravte cvičení 7 ze strany 45. Začneme příslovce - uč. strana 45 - 47, učivo najdete v Učebně. EL