ČJ 3. 6.

Rozbalte si informaceStále si opakujte a procvičujte slovesný rod. Do ŠS si napište 2 věty v trpném rodě (oba způsoby tvoření) a 1 větu v rodě činném - využijte infinitiv nabít a zvolit. Postupujte stejně jako jsme postupovali ve škole. EL