ČJ 25. 5.

Rozbalte si informaceBudeme psát opakovací test na zájmena a číslovky. Připravte se podle ŠS a Učebny. Začneme opakovat slovesa, učivo k opakování najdete v Učebně. EL