ČJ 17. 6.

Rozbalte si informaceV pátek dokončíme příslovce. Učivo o příslovečných spřežkách najdete v Učebně a v učebnici strana 47. Podívejte se na stupňování - uč. strana 49 a zkuste si cvičení 1 a 2 na straně 49. EL