ČJ 13. 4.

Rozbalte si informacePísemný domácí úkol máte z učebnice strana 25 cvičení 3. Ve středu píšeme opakovací test na přídavná jména. Začneme zájmena. Učivo najdete už teď v Učebně. EL