Týdenní plán 3. – 7. 10. 2022

Rozbalte si informaceTýdenní plán 3. – 7. 10. 2022

 

Ve středu 5. 10. se půjdeme podívat do Boudy na program Výtvarný podzim. Ráno nám odpadne ČJ a M, vrátíme se na VL. Program je zdarma.

 

ČJ – Opakování z 3. ročníku – synonyma, antonyma; slova souřadná, nadřazená, podřazená; slabičná a hlásková stavba slova; slova spisovná a nespisovná

  • PS str. 6 - 10
  • Ve čtvrtek bude doplňovačka i/y na známky (vyjmenovaná slova)
  • Ve čtvrtek budou žáci potřebovat na LV oblíbenou knihu

M – Opakování z 3. ročníku – slovní úlohy, porovnávání, sčítání a odčítání pod sebou, násobení a dělení mimo obor násobilek

  • Pracovní sešit str. 1 – 4

- Rostliny - učebnice str. 7 - materiály naleznete ve virtuální učebně

  • Budu kontrolovat sešity, prosím o doplnění látky
  • Příští týden budou žáci psát test

Vl – ČR – Státní členění – učebnice str. 8 – 9 a Obyvatelstvo naší vlasti – učebnice str. 10 – 11, materiály naleznete ve virtuální učebně

 

Zároveň vás prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky.