Týdenní plán 19. – 23. 9. 2022

Rozbalte si informaceTýdenní plán 19. – 23. 9. 2022

ČJ – Opakování z 3. ročníku – slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod); slovesa (osoba, číslo, čas), druhy vět

  • Učebnice str. 14 – 21
  • Ve čtvrtek budou žáci potřebovat na LV oblíbenou knihu

M – Opakování z 3. ročníku – sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkami

  • Učebnice 1. díl, str. 9 - 15

- Houby -  učebnice str. 7 - materiály naleznete ve virtuální učebně

Vl - Státní svátky  – učebnice str. 6, materiály naleznete ve virtuální učebně

 

Dohlédněte prosím, aby vaše dítě mělo všechny pomůcky napsané na seznamu.

Prosím rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do školní pokladny, aby tak učinili co nejdříve.

Zároveň vás prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky.