Týdenní plán 17. – 21. 10. 2022

Rozbalte si informaceTýdenní plán 17. – 21. 10. 2022

 

ČJ – Slova příbuzná, stavba slova, předložky a předpony

  • PS str. 14 - 18
  • Test v úterý: párové souhlásky
  • Každý čtvrtek žáci potřebují na LV oblíbenou knihu

M - Početní výkony v reálných situacích; dělení se zbytkem; jednotky času; vzájemná poloha přímek – jednoduché konstrukční úlohy

  • Čtvrtek test - počítání se závorkami
  • Pracovní sešit str. 5 – 9

– Neživá příroda – voda, vzduch - učebnice str. 18 - 19 - materiály naleznete ve virtuální učebně

Vl – Mapy – učebnice str. 18 – 20, materiály naleznete ve virtuální učebně

  • Kontrola školních sešitů
  • Mapy – středa test, viz učebnice str. 17