Týdenní plán 8.11. - 12.11.

Rozbalte si informaceProsím rodiče, aby se pokusili co nejlépe vyčistit tabulku na psaní, kterou děti přinesly domů. Docela dobře to jde hadříkem namočeným do vody s mýdlem. Tabulku ve škole stále hodně používáme, hlavně při matematice. Děkuji!

Ve čtvrtek čteme "večerníčkovskou" knížku. Do pátka by měly děti přinést vyplněný čtenářský list ke knize, kterou četly v září a říjnu.

   

CO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme význam slov - co jsou slova souznačná - synonyma, protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená a příbuzná. Učíme se v jednoduchých případech najít kořen slova, označit předponu a příponu. Vysvětlíme si, co je slovní přízvuk, verš, rým. Opakujeme hláskovou stavbu slova - označujeme samohlásky, slabikotvorné r, l, dvojhlásky a souhlásky.

Pracovní sešit: str. 21 - 22

Interaktivní učebnice - str. 28 - 29

Učebnice ČJ - odkaz

   

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku 0 - 10, sčítání a odčítání do 100, řešíme příklady se závorkami, slovní úlohy. Rýsujeme přímky, body, úsečky.

Pracovní sešit Matematika 3 - I. díl: str. 4 - 7

Učebnice: str. 14, 15, 18 a 24

   

PRVOUKA

Opakujeme, co jsme se naučili o naší vlasti. Opakujeme, co jsou nížiny a pohoří a jak jsou znázorněny na mapě. Probíráme, jak vypadá krajina na našem území - typy krajiny, v jaké podobě se nachází voda v krajině.

Pracovní sešit: str. 20 - 21

Interaktivní učebnice: str. 16 - 17

Učebnice PRV - odkaz