Týdenní plán 24. - 28.1.

Rozbalte si informaceCO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme psaní y ve vyjmenovaných slovech po B, L a M a slovech k nim příbuzných. Učíme se vyjmenovat slovní druhy, rozlišit ohebné a neohebné slovní druhy.

Pracovní sešit: str. 40 - 41, Pracovní sešit 2.díl: str. 2

Interaktivní učebnice - str. 52 - 54

Učebnice ČJ - odkaz

   

MATEMATIKA

Učíme se orientovat v číselné řadě do 1000, porovnávat čísla do 1000, sčítat a odčítat do 1000. 

Pracovní sešit Matematika 3 - I. díl: str. 27 - 28

Učebnice Matematika 3 - 2. díl: str. 12 - 15

   

PRVOUKA

Učíme se o světě kolem nás, o živé a neživé přírodě, o tom, co vytvořila příroda a co člověk. Probíráme podmínky života na zemi, význam vody, půdy, vzduchu, tepla a světla. Učíme se o vesmíru.

Pracovní sešit: str. 39 - 40

Interaktivní učebnice "Já a můj svět": str. 31 - 35

Učebnice PRV - odkaz