Týdenní plán 11. - 15.10.

Rozbalte si informaceVe čtvrtek čteme vlastní knihu.

   

CO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slovslabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. 

Pracovní sešit - str. 12 - 13

Interaktivní učebnice - str. 17 - 20

Učebnice ČJ - odkaz

   

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku 0 - 8 a 10 (píšeme pětiminutovky), učíme se násobit a dělit 9. Opakujeme sčítání a odčítání do 100. Učíme se do sešitu napsat zápis, výpočet a odpověď ke slovní úloze.

Geometrie - opakujeme rýsování bodu, přímky, úsečky.

Pracovní sešit Matematika 7: str. 25 - 26

Učebnice: str. 7 - 9

   

PRVOUKA

Povídáme si o našem městě a o Praze. Probíráme, co jsou kraje.  Opakujeme - poznáváme stromy.

Pracovní sešit: str. 14 - 16

Učebnice: str. 19

Interaktivní učebnice: str. 13

Učebnice PRV - odkaz