Další informace a plán na týden 6. - 10. 9.

Rozbalte si informaceV pondělí 13. září se budou od 15:30 konat rodičovské schůzky.

Prosím rodiče, aby zkontrolovali stav školní pokladny. Během prázdnin byl u některých dětí stržen ještě poplatek za školní družinu a jsou tak nyní v mínusu. Doporučuji, aby na účtu byla částka 800 Kč. U dětí, které budou chodit do družiny by to mělo být ještě o 600 Kč více. V nejbližší době bude z pokladny stržena částka za pracovní sešity (Prvouka stála 82 Kč, pracovní sešit z ČJ stojí 49 Kč a je dvojdílný, děti dostanou také postupně dva pracovní sešity z matematiky, po 55 Kč.)

Kvůli doporučení, aby se ve školní jídelně nescházelo příliš dětí najednou, budeme prozatím chodit na obědy v tyto časy:           V pondělí, v úterý a ve středu v 11:30. (V úterý a ve středu budou tedy všichni žáci odcházet ze školy už ve 12:35). Ve čtvrtek ve 13:20 a v pátek už v 11:00 (konec výuky opět ve 12:35).

   

CO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme, co jsou věty, slova, slabiky, hlásky, písmena, dále druhy vět, abecedu.

Pracovní sešit: str. 2 - 4

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku do 6, učíme se násobit sedmi. Opakujeme, co jsou desítky, jednotky, sčítání a odčítání do 100.

Pracovní sešit Matematika 7 (z loňska): str. 14 - 15

Učebnice: str. 3

PRVOUKA

Povídáme si o škole, o tom, jak se k sobě správně chovat.

Pracovní sešit: str. 5 - 6

   

Učebnici z českého jazyka, čítanku, učebnici z matematiky, prvouky a hudební výchovy si mohou děti nechávat ve škole ve své přihrádce.