AJ Sk. Šolc

Rozbalte si informacePlán pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit výuky


Hello,

Tento týden začínáme 4. lekci. V tuto chvíli jsou pro nás zásadní slovíčka. Ať děti natrénují psanou formu, výslovnost dopilujeme snadno ve škole.

Vocabulary (slovní zásoba)

  • Nová slovíčka najdete na straně 24 a nejsnazší způsob, jak je procvičit je skrze následující hry.

Pexeso

Přeházená písmena

  • Pro opakování slovíček i z předchozích lekcí může posloužit následující přiřazování.

Přiřazování

  • Doporučuji udělat cvičení 1 v pracovní sešitě na str. 29. V odkaze níže jsem připravil nahrávku nahranou na Google Drive, takže snad půjde přehrát.

Poslouchejte postavu mimozemšťana Quizziho, který diktuje cestu pomocí jídla. Vybarvěte cestu, podle jeho instrukcí.

Poslech WB str 29 cv 1

Grammar (gramatika)

  • Budeme se učit následující otázky. Jsou součástí příběhu v učebnici na straně 25.
  • Do you want ...? - Chceš ...?
  • How many? - Kolik?
  • Can I have ...? - Mohu dostat?