Zpívání u vánočního stromu

Rozbalte si informace


02Led, 2020

Zpívání u vánočního stromu je každoroční akcí v čase adventu.


Zpívání u vánočního stromu  je každoroční akcí v čase adventu. V Českém Krumlově na náměstí Svornosti vystupují děti z českokrumlovských mateřských a základních škol se svým předvánočním programem.

Pro naše zpěváčky z páté a třetí třídy to byla velká výzva. Nejprve jsme všichni sršeli nápady, jakou adventní píseň zazpívat, jaké nástroje, nebo dokonce jaký orchestr nás bude doprovázet, abychom dobře reprezentovali naši školu. Pan ředitel nás podporoval a k účasti nás přihlásil. Naše nadšení pro vystoupení nadchlo také paní učitelku S. Houškovou a společně s paní učitelkou L. Zapletalovou nám svými nápady významně pomohly s realizací našeho záměru.

Zkouškou vystoupení na náměstí a na schodech u kostela sv. Víta jsme se přesvědčili, že naše zpívání má odpovídající úroveň. Významně k našemu pocitu přispěly muzikantky Radanka Pejchalová doprovodem na trubku a Isabella Vítů  doprovodem na saxofon.

V adventní neděli v podvečer za podpory rodičů, pana ředitele a všech zúčastněných jsme naše vystoupení perfektně zvládli. Měli jsme ohromnou radost, že jsme mohli reprezentovat nejen naši školu, ale si také společně užít nádherný adventní čas.

Mgr. Jana Sejková