Zpět v socíku

Rozbalte si informace


12Bře, 2020

Ve středu 4. 3. 2020 jsme se vypravili do českokrumlovských klášterů na zajímavou akci s názvem Zpět v socíku. ...


Ve středu 4. 3. 2020 jsme se vypravili do českokrumlovských klášterů na zajímavou akci s názvem Zpět v socíku. Byla připravena v rámci připomenutí 30. výročí sametové revoluce.

Nejprve jsme si s paní průvodkyní povídali o tom, jaké to bylo u nás za vlády komunistů, jak čekali lidé ve frontách na nedostatkové zboží, třeba na pračky, a pak se dostalo jen na první tři. Zajímalo nás také, jak a proč proběhla sametová revoluce v roce 1989.

V další části jsme přímo navštívili byt, ve kterém byly místnosti zařízeny věcmi typickými pro dobu socialismu. Nejlepší na celé akci byla úniková hra, při které jsme unikali před příslušníky tehdejší policie, kteří na nás „jako“ čekali před domem. Museli jsme splnit 27 úkolů, abychom získali klíč od půdy a tím si zajistili bezpečný únik.

Naše třída byla nejrychlejší ze všech tříd, které se už únikovky zúčastnily, náš čas byl 27 minut.

Celá akce byla zajímavá, zábavná a hned bych tam šla znovu.

Isabella Vítů, 5. A