Vánoční jarmark

Rozbalte si informace


21Pro, 2018

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 odpoledne bylo v jídelně naší školy rušno.


Ve čtvrtek 20. 12. 2018 odpoledne bylo v jídelně naší školy rušno. Konal se totiž již tradiční vánoční jarmark, do kterého se zapojily všechny třídy včetně školní družiny.

Dopoledne probíhaly ve třídách tvůrčí dílny, ve kterých se vánoční výrobky rodily, případně dotvářely a dolaďovaly.

Od 13.30 se již stoly, na kterých třídy své dárečky nabízely, přímo prohýbaly pestrou nabídkou milých drobností. Bylo možno zakoupit například pečený čaj, rozličné svícny, sněhuláky, lucerničky, ozdoby na stromek, perníčky, zelňáky, vánoční přání, betlémy a další výrobky. Deváťáci opanovali školní kuchyňku a jejich štrúdl nebo pletenky neměly chybu.

Návštěvnost byla až do ukončení jarmarku v 16.30 hodin velmi dobrá a získané finance obohatí třídní rozpočty.

Vánoční atmosféra vyvrcholí třídními besídkami v pátek 21. 12. a pak už hurá na vánoční prázdniny.

Krásné Vánoce všem a také velké poděkování za přípravu jarmarku dětem, učitelům a rodičům, kteří ochotně pomohou tam, kde je třeba.

Mgr. Eva Luštická