Třídní výlet druháků

Rozbalte si informace


12Čer, 2019

V úterý 21. 5. 2019 jsme byly obě druhé třídy na výletě v Hodňově.


V úterý 21. 5. 2019 jsme byly obě druhé třídy na výletě v Hodňově.

Jeli jsme tam vlakem z Českého Krumlova. Na zastávce Hodňov na nás čekali pracovníci Vojenských lesů Růženka a Radek a jejich pes Azor. Procházeli jsme se po lese a povídali si o něm. Růženka a pan myslivec nám říkali, kolika let se dožijí stromy, jak se dřevo převáží a co se z něho dělá. Hráli jsme hry, například na mravence, a taky jsme si udělali obrázek z různých přírodnin. Za odměnu jsme dostali odznáček a velký kalendář. Zpátky jsme zase jeli vlakem.