Sochy a děti 2021

Rozbalte si informace


11Čer, 2021

Dne 2. 6. a 3. 6. 2021 se třídy 4. B a 4. A zúčastnily projektu Sochy a děti 2021 v Boudě v Českém Krumlově...


Pod vedením zkušeného lektora si žáci zkusili práci s dláty, konkrétně vydlabávat misky do lipového dřeva. Praktickou formou jim tak byla přiblížena řezbářská a sochařská práce.

Dále jim byla nabídnuta možnost účasti v dalších programech pořádaných v Boudě. Činnost Centra pro děti a mládež v Českém Krumlově jim přiblížil krátký animovaný film.

Podstatná v programu byla také příležitost, aby se žáci odreagovali - vyzkoušeli si chůzi po pevné pásce (slackline) a zlepšovali tím svou rovnováhu.

Program jsme si užili a těšíme se na další akce pořádané v Boudě.

Třídy 4. B, 4. A a jejich třídní učitelé