školní kolo zeměpisné olympiády

Rozbalte si informace


23Led, 2020


Ve středu 22. ledna proběhlo v ZŠ Linecká školní kolo geografické olympiády. Účastníci si museli ráno přivstat, neboť start soutěže byl stanoven již na 7:00. Ve třech kategoriích se mezi sebou utkali žáci šesté, sedmé, osmé a deváté třídy. S náročnými úkoly se většina z nich popasovala výborně. Postoupit do další fáze (okresní kolo pořádané 26. února 2020 v DDM ČK) však mohli jen ti nejlepší z nich. Další kritériem postupu byla nutnost splnit zadání testu alespoň na 60%. To se bohužel nepodařilo nikomu z kategorie A (6. ročník). V kategorii B (7. ročník) postoupil největší favorit, loňský úspěšný řešitel krajského kola, Tomáš Poláček (získal 95% možných bodů). V „nejvyšší“ kategorii C zvítězila se ziskem 91% bodů Kateřina Dadková.

Vítězům přejeme mnoho zdaru v dalších fázích soutěže. Pochvalu si ale zaslouží úplně všichni účastníci.

Mgr. Richard Baloun, vyučující zeměpisu