Setkání s výjimečnou osobností

Rozbalte si informace


05Dub, 2019

V pátek 5. 4. 2019 využili žáci 8. a 9. třídy možnosti setkání s výjimečným člověkem ...


V pátek 5. 4. 2019 využili žáci 8. a 9. třídy možnosti setkání s výjimečným člověkem – paní Rút Hálovou z Holubova.

Setkání se konalo v Městském divadle v Českém Krumlově a těšilo se velkému zájmu žáků a jejich učitelů. Vždyť kdo by si nevážil příležitosti vidět na vlastní oči někoho, kdo i přes složitou životní situaci, které musel v době 2. světové války čelit, zůstal nezdolným optimistou.

Paní Hálová nám všem přinesla dar nejen v podobě vzpomínek na své dětství v Českém Krumlově, na dění po vítězství německého fašismu, na svůj vlakový přejezd do Anglie, kde strávila dlouhých 6 let, ale díky ní jsme se blíže seznámili s člověkem, který nehleděl na sebe a pomohl zachránit stovky dětí, které by jinak čekala zpravidla smrt. Ano. Byl to sir Nicholas Winton.

Síla lidskosti – to byl motiv, který se prolínal celým vyprávěním paní Hálové. A vybízel nás přemýšlet také o sobě, o současné době, zda bychom byli ochotni i my prokázat takovou lidskost a nezištnost jako sir Winton.

Děkujme paní Hálové za její ochotu promluvit k nám, obdivujeme její vitalitu, elán, pokoru, skromnost, rozhled a vnitřní jiskru. Přejeme jí pevné zdraví a na setkání s ní nezapomeneme.

Mgr. Eva Luštická